Chào mừng bạn đến với website bán hàng trực tuyến của HTX Tân Hưng Thịnh !

Sứ mệnh

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Hưng Thịnh tin rằng trách nhiệm hàng đầu của mình là đảm bảo sự an toàn và thuận tiện của người sử dụng trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như giữ gìn và bảo vệ môi trường. Vì thế, thông qua việc sử dụng hợp lý các nguồn lực, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, chúng tôi góp phần hỗ trợ bà con nôgn dân, đồng bào các dân tộc vùng cao không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi luôn xây dựng và duy trì mối quan hệ gắn bó hợp tác lâu dài với các đối tác, chia sẻ quan hệ bình đẳng, các bên cùng có lợi vì sự phát triển chung của xã hội, vì lợi ích của cộng đồng.